BEROEPSCODE

De beroepscode van de psychotherapeut, waarin is vastgelegd waaraan wij ons moeten houden bij de uitoefening van ons werk, kunt u vinden op de site van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten,

Rechten en plichten

Als u besluit in psychotherapie te gaan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen u en uw psychotherapeut. Een overeenkomst met rechten en plichten. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).
Belangrijke rechten als u in psychotherapie gaat, zijn:

  • U heeft recht op informatie en inzage in uw dossier
  • U heeft recht op geheimhouding van uw gegeven
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen

Het is belangrijk om eventuele onvrede over de behandeling of het behandelaanbod met mij te bespreken. Als het bespreken niet tot een bevredigend resultaat leidt kunt u een beroep doen op een bemiddelaar van de Regionale Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten & Psychologen in die regio.

Met klachten over mij of mijn behandeling kunt u terecht bij mij of bij of Klachtenfunctionaris LVVP.
Deze is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon via (088) 234 16 06 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC Delft. Bij voorkeur sturen patiënten die een klacht
hebben het klachtenformulier per mail aan Klacht&Company.’
De huidige klachten regeling vindt u op https://www.lvvp.info/voor-clienten/hoe-te-handelenbijklachten-over-de-behandelaar/.

Met geschillen over mij of mijn behandeling kunt u terecht bij ‘De Geschillencommissie Zorg in Den Haag’
De geschillenregeling LVVP vindt u op; https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/
zorgcommissies/vrijgevestigde-ggz-praktijken/

Share This