Psychotherapie praktijk Franswa

EVEN VOORSTELLEN

Ik ben Annemarie Franswa, psychotherapeut, klinisch psycholoog en GZ-psycholoog. Ik heb jarenlange ervaring in het behandelen van allerlei soorten klachten en gebruik daarvoor verschillende behandelmethoden. Ik heb tot juli 2021, naast mijn eigen praktijk, ook als klinisch psycholoog/psychotherapeut gewerkt bij Curium, een onderdeel van het Leids Universitair Medisch Centrum. Daarnaast ben ik supervisor en leertherapeut van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapie. Uiteraard sta ik geregistreerd in het BIG-register, ben ik gecertificeerd door de LVVP en voldoe ik aan de kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie. Lees hier mijn kwaliteitsstatuut.

 

MIJN WERKWIJZE

Na aanmelding volgt een kennismakingsgesprek waarin u kenbaar kunt maken waarvoor u hulp zoekt, wat uw hulpvraag is en wat uw verwachtingen zijn van de behandeling. Vervolgens beoordelen we of ik degene ben die de hulp kan bieden die bij u past. Komen wij hierin overeen, dan volgt de intakefase bestaande uit één tot drie gesprekken. In het vervolggesprek neemt u uw verwijsbrief van de huisarts en uw verzekeringspas mee. Na de intakefase stel ik samen met u een behandelplan op, waarin de doelen, de aanpak en frequentie van de afspraken en de geschatte duur van de behandeling worden vastgelegd.
Na twee en na zes maanden evalueren we de voortgang van de behandeling aan de hand van een gesprek en een vragenlijst. Als het niet mogelijk is om u binnen de praktijk te behandelen, kan ik u helpen om naar een andere behandeling te zoeken, die beter aansluit bij uw problemen.

VOOR WIE

U kunt bij mij terecht met uiteenlopende psychische problemen.

 • Angsten: voor specifieke voorwerpen of situaties, paniekaanvallen
 • Dwanggedachten of dwanghandelingen
 • Depressieve gevoelens of stemmingswisselingen
 • Stress, overspannenheid en burn-outklachten
 • Problemen in relaties, thuis of op het werk
 • Problemen met de levensfase waarin u zit
 • Traumatische ervaringen

BEHANDELMETHODEN

De methoden die ik gebruik zijn afhankelijk van uw hulpvraag. Een paar voorbeelden:

 • Cognitief gedragstherapeutische technieken kunnen bij de meeste klachten goed gebruikt worden en zijn zeker geschikt voor angstklachten
 • EMDR voor traumatische ervaringen
 • Mindfulness ( ademhalings- en ontspanningsoefeningen)
 • Schemagerichte technieken voor chronischere psychische problemen
 • Interpersoonlijke psychotherapie (IPT): als er sprake is van stemmingsklachten t.g.v. rouw, een interpersoonlijk conflict, rolverandering (verlies van werk, andere levensfase) of een interpersoonlijk tekort

  VERWIJZING

  Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing van de huisarts nodig. Aan de verwijsbrief van de huisarts worden door de ziektekostenverzekeraars de volgende eisen gesteld: datering vóór het eerste gesprek, de naw-gegevens van cliënt en verwijzer, een AGB-code van de verwijzer, het BSN-nummer van de cliënt, een uitspraak over een vermoeden van een DSM-stoornis waarvoor verwezen wordt, en de keuze van de verwijzer voor gespecialiseerde ggz of basis-ggz.

  HET KWALITEITSSTATUUT

  In mijn kwaliteitsstatuut vindt u o.a. mijn BIG registratie, AGB code, KVK nummer, waarneemregeling.

  VERGOEDING VAN UW BEHANDELING

  De kosten van de behandeling worden grotendeels vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering en worden door uw zorgverzekeraar verrekend met uw eigen risico. De behandeling wordt rechtstreeks bij uw verzekeringsmaatschappij gedeclareerd.

  Vergoeding door verzekeraar t/m december 2021

  De zorgverzekeraar betaalt niet uit per gesprek, maar vergoedt een hele behandeling, vastgelegd in een dbc (diagnose-behandelcombinatie). Als de behandeling langer duurt dan een jaar, wordt er na elk jaar gedeclareerd. De tarieven voor de behandeling worden jaarlijks door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgesteld.

  Vergoeding door verzekeraar vanaf januari 2022: Het Zorgprestatie model.

  Meer informatie over de vergoeding van de behandelingen en gevolgen voor eigen risico vanaf januari 2022 vind u op de site van de LVVP. 

  Met de volgende verzekeringsmaatschappijen heb ik een contract: Achmea (o.a. Zilveren Kruis en De Friesland), VGZ, CZ, DSW, Menzis en VRZ.

  Omdat sommige goedkope polissen niet alles vergoeden, is het verstandig tijdig te controleren wat er door uw polis vergoed wordt. U wordt verzocht een eventuele overstap naar een andere zorgverzekeraar onmiddellijk door te geven.

   

  ZELFBETALERS

  Bepaalde psychische problemen vallen niet onder de dekking van de basisverzekering, zoals relatieproblemen, identiteitsvragen, aanpassingsproblemen. In het geval van niet verzekerde klachten, is het mogelijk om de behandeling zelf te betalen (tarief Overig (Zorg)Product).
  Wellicht zijn er ook andere redenen om de behandeling zelf te betalen.Het tarief voor OZP en zelf betalen is €95 voor een sessie van 45 minuten. 
  Het tarief voor leertherapie is € 102 per sessie.

  AFZEGGEN

  No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak wordt 50,00 euro in rekening gebracht.

  AFSPRAAK

  Voor informatie en het maken van een eerste afspraak kunt u mij bellen of beter nog mailen 

  WACHTLIJST

  Op dit moment neem ik geen nieuwe patiënten aan. Telefonisch of per mail kan u ik u meer informatie geven over de wachttijd en u indien nodig verwijzen naar een collega. U kunt bij uw zorgverzekeraar terecht voor wachtlijstbemiddeling bij een andere behandelaar.

  ADRES

  Psychotherapie Franswa
  W.G.-Plein 44
  1054 RB Amsterdam
  info@psychotherapie-franswa.nl

  Tel: 06-11318620

  Share This

  Share This

  Share this post with your friends!