Psychotherapie praktijk Franswa

EVEN VOORSTELLEN

Ik ben Annemarie Franswa, psychotherapeut, klinisch-psycholoog en GZ-psycholoog. Ik heb jarenlange ervaring met het behandelen van allerlei soorten klachten en gebruik daarvoor verschillende behandelmethoden. Naast mijn eigen praktijk werk ik bij Curium een onderdeel van het Leids Universitair Medisch Centrum en ben ik supervisor en leertherapeut van de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapie. Uiteraard sta ik geregistreerd in het Big register, voldoe ik aan de kwaliteitseisen voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie en ben ik gecertificeerd door de LVVP.

WAT IS MIJN WERKWIJZE

Wanneer u zich heeft aangemeld per telefoon of mail krijgt u binnen twee weken een uitnodiging voor een gesprek. U neemt dan de verwijsbrief van de huisarts of andere arts mee en ook het polisnummer van uw ziektekostenverzekering. Aan de therapie gaat een kennismakingsgesprek vooraf waarin u kenbaar kunt maken waarvoor u hulp zoekt en we bekijken of ik degene ben die de hulp kan bieden die bij u past. In een vervolggesprek worden de aanmeldingsklachten verder besproken en wordt samen met u een behandelplan opgesteld. Na twee en zes maanden evalueren we de voortgang van de behandeling door middel van een gesprek en een vragenlijst. Als het niet mogelijk is om u binnen de praktijk te behandelen, kan ik u helpen om naar een andere behandeling te zoeken, die beter aansluit bij uw problemen.

VOOR WIE

U kunt bij mij terecht met uiteenlopende psychische problemen.

 • Angsten: voor specifieke voorwerpen of situaties, paniekaanvallen
 • Dwanggedachten of dwanghandelingen
 • Depressieve gevoelens of stemmingswisselingen
 • Stress, overspannenheid en burn-out klachten
 • Vage lichamelijke klachten waarvoor geen duidelijke verklaring voor is
 • Problemen in relaties, thuis of op het werk
 • Problemen met de levensfase waarin u zit
 • Traumatische ervaringen

BEHANDELMETHODEN

De methoden die ik gebruik zijn afhankelijk van uw hulpvraag. Een paar voorbeelden:

 • Cognitief-gedragstherapeutische technieken kunnen bij de meeste klachten goed gebruikt worden en zijn zeker geschikt voor angstklachten
 • EMDR voor traumatische ervaringen
 • Mindfulness ( ademhalings- en ontspanningsoefeningen)
 • Schemagerichte technieken voor meer chronische psychische problemen
 • Interpersoonlijke psychotherapie (IPT): als er sprake is van stemmingsklachten t.g.v. rouw, interpersoonlijk conflict, rolverandering (verlies van werk, andere levensfase) of interpersoonlijk tekorten

VERWIJZING

Een verwijzing van de huisarts is noodzakelijk! Sinds 1 januari 2014 heeft de huisarts een grotere rol gekregen in het toekennen van de soort hulpverlening die bij uw problematiek past. De huisarts bepaalt of u binnen zijn of haar praktijk behandeld wordt door een Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH) of dat u door verwezen wordt naar de Generalistische Basis Geestelijke Gezondheidszorg (GBGGZ) of de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ). Onder de GBGGZ valt lichte tot ernstige problematiek, met een laag-matig risico en enkelvoudig beeld met lage complexiteit. Onder de SGGZ valt diagnostiek en specialistische behandeling van complexe psychische stoornissen.

Ik bied zowel GBGGZ als SGGZ aan in mijn praktijk.

HET KWALITEITSSTATUUT

Mijn kwaliteitsstatuut vind u hier.

VERGOEDING DOOR VERZEKERING

Met de volgende verzekeringsmaatschappijen heb ik een contract: Achmea (o.a. Zilveren Kruis en De Friesland), VGZ, CZ, DSW, Menzis en VRZ.  De kosten van de behandeling worden grotendeels vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering. De behandeling wordt rechtstreeks bij uw verzekerings-maatschappij gedeclareerd. De kosten worden door uw zorgverzekeraar verrekend met uw eigen risico.  De zorgverzekeraar betaalt niet meer uit per gesprek, maar vergoedt een hele behandeling, vastgelegd in een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Als de behandeling langer duurt dan een jaar dan wordt er na elk jaar gedeclareerd.

Sommige goedkope polissen vergoeden niet alles. Kijk uw polis er op na wat er vergoed wordt. En geef verandering van zorgverzekeraar altijd onmiddellijk aan mij door.

 

ZELFBETALERS

Het is uiteraard ook mogelijk om een behandeling zelf  te betalen, bijvoorbeeld als u prijs stelt op maximale privacy. De kosten van een individueel psychologisch (of indicatie) consult bedragen dan € 95 per consult, bij een partnerrelatie consult (90 minuten) is dit  € 160.

AFZEGGEN

No-show: Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak wordt 50,00 euro in rekening gebracht.

Zie behandeltarieven en algemene voorwaarden

AFSPRAAK

Voor informatie en het maken van een eerste afspraak kunt u mij bellen of mailen via het formulier hieronder.  Ik zal dan binnen 24 uur contact met u opnemen (behalve in het weekend).

WACHTLIJST

Tot 1 July 2020 zit ik vol.  Telefonisch of per mail kan u ik u meer informatie geven over de wachttijd. Ik kan u zo nodig ook verwijzen naar een collega.  U kan ook uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling bij een andere behandelaar.

Contact

5 + 3 =

ADRES

Psychotherapie Franswa

groepspraktijk wg plein
W.G.-Plein 44
1054 RB Amsterdam

Tel: 06-11318620

Share This

Share This

Share this post with your friends!